Trygghet med bra arbetskläder

Att ha bra arbetskläder på jobbet är viktigt ur säkerhetssynpunkt. De får oss också att känna oss trygga när vi har ett lite farligt jobb.

På min arbetsplats finns det ett antal jobb där man måste bära skyddskläder eller anpassade kläder eftersom jobbet kan medföra risker.

Jag är den som köper in dessa kläder och jag måste hela tiden läsa på för att veta vilken skyddsnivå kläderna måste ha. Det finns mängder av europeiska standarder för skyddskläder: EN ISO 11612, IEC 61482-2, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN 342 och EN 343.

Nu senast skulle vi köpa in nya flamsäkra jackor till våra elektriker. Varje gång vi ska göra ett nytt inköp så gör vi en riskanalys för att säkerställa att vi väljer rätt jackor. Alla flamsäkra jackor vi beställer ska vara ljusbågeskyddade enligt IEC 61482-2 i kombination med EN ISO 11612.

Vad innebär de olika koderna

Jag är ju ingen expert på de olika standarder som finns och vet inte helt vad de innebär men jag får läsa på varje gång. Kort kan man säga att IEC 61482-2 skyddar mot ljusbåge som kan uppstå vid arbete med högspännings elektricitet. EN ISO 11612 innebär att plagget är skyddat mot flamma och hetta. Genom att se till att dessa båda standarder är kombinerade i jackan så kan man veta att den är både flamsäker och har skydd mot ljusbåge, vilket är ett krav när det gäller arbete med elektricitet.

Ibland behövs även hi-vis jackor. Vi har några få som jobbar utomhus som behöver denna typ av jackor. Då tillkommer ytterligare en standard: EN ISO 20471. Denna standard finns i tre nivåer, 1, 2 och 3 där nivå 3 ger högst synbarhet.

Ja, som sagt det är snårigt med arbetskläder ibland. Men för att uppfylla alla säkerhetskrav som finns måste vi vara pålästa och välja rätt. Jag vill åtminstone inte vara ansvarig för klädinköpet om en olycka skulle ske och plaggen inte ger rätt skydd.